Hyvät ekovihreät,

Kiitän ekovihreiden vetoomuksesta, ja allekirjoitan täysin ajatuksenne kohtuutaloudesta. Kun tein työtä YK:n ympäristöohjelmalle UNEP:lle vuosina 1999-2005, liikuin usein maailman köyhimmissä maissa. Oli selvää, että ihmisten perustarpeet tulee niissä tyydyttää, mutta toisaalta lännessä omaksuttu taloudellisen kasvun malli, fossiilisten polttoaineiden kuluttaminen ja luonnonvarojen loputon tuhlaaminen ei koskaan tulisi olemaan osa näiden maiden tulevaisuuden ratkaisua.

Usein Suomessa väitetään, että ympäristöajattelu olisi jonkinlainen ”rikkaiden etuoikeus” – että köyhät ihmiset puutetta kärsivissä maissa eivät ajattelisi ympäristöä lainkaan. Tämä on Satua. Ensimmäisenä asiana niin Afganistanissa kuin Darfurissa nousi esiin ympäristö.

Afganistanissa sotatalous oli aiheuttanut metsävarojen lyhytnäköiset hakkuut, kastelujärjestelmän rikkoutumisen, aavikoitumisen lisääntymisen. Darfurissa ilmastomuutos toi nomadiheimot pysyvän asutuksen aluille, ja konflikti oli valmis. Juuri köyhimmät ihmiset kärsivät eniten ympäristön muutoksesta.

Uskon vakaasti, että yhtenä ratkaisuna kestävän kehityksen saavuttamiseksi meidän suomalaisten on muutettava myös omaa elämäntapaamme kestävämmäksi. Se tarkoittaa energiansäästöä, tuhlauksen lopettamista ja säästävien, ympäristöystävällisempien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa. Jokaisella meillä on siitä vastuu.

Kun Suomi-brändiraporttia viime vuonna valmisteltiin, sen ykkösasioiksi nostettiin puhdas vesi, luomu ja rauha. Allekirjoitan nämä tavoitteet. Suomi voi olla maailmalla kokoaan suurempi ympäristöystävällisten ratkaisujen edustajana, ja biodiversiteetin ja alkuperäisen luonnon puolustajana.

Työelämässä Suomi on jakautunut kahtia, niinkuin monessa muussakin asiassa: meillä on syrjäytyneitä ja oravanpyörässä juoksijoita. Työelämä ei tänä päivänä anna suurta mahdollisuutta yksilöllisiin valintoihin, ei mahdollista perhetilanteiden muuttumista ja sen yksilöllisempää huomioonottamista. Seurauksena on usein burn out, työuupumus. Kohtuutaloudessa ottaisimme paremmin huomioon ihmisten elämäntilanteet ja yksilölliset tarpeet.

Olen aina pitänyt Mahatma Gandhin ajatuksesta: ”Maapallo tuottaa kylliksi tyydyttääkseen jokaisen tarpeet, mutta ei kylliksi tyydyttääkseen jokaisen ahneuden.”

Kohtuutalouden puolesta

P e k k a   H a a v i s t o

Ekovihreiden varapuheenjohtaja Ari Jäntti luovutti presidenttiehdokas Pekka Haavistolle hänen Jyväskylän vierailullaan 5.10.2011 Ekovihreät ry:n vetoomuksen ottaa kohtuutalous esille tulevassa vaalikampanjassaan.   Ohessa Haaviston 13.12.2011 antama vastaus Ekovihreiden vetoomukseen.