Ekovihreät ry:n vuosikokous pidetään tänä vuonna la 20.2. klo 12.30 Helsingissä, ravintola Factoryssa, Aleksanterinkatu 13. Jäsenten lisäksi myös kaikki yhdistyksestä kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Tavanomaisten vuosikokousasioiden ohella kokoukseen tulee Eero Paloheimo kertomaan Unite the Armies -rauhanaloitteesta, jonka ajatuksena on, että pieni osa maailman armeijoiden valtavista voimavaroista ohjattaisiin ympäristökatastrofien ennaltaehkäisemiseen.

Voit allekirjoittaa aloitteen verkossa heti! Eeron aloite on myös Facebookissa.


 

Ekovihreiden vuosikokous lauantaina 20.2.2016 klo 12.30,
Ravintola Factory, Aleksanterinkatu 13, 5. krs, Helsinki

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
  tarkastajaa ja muut kokouksen tarvitsemat toimihenkilöt.
 3. Todetaan kokouksen osanottajat
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Päätetään kokouksen työjärjestys.
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus ja eräpäivä.
 9. Valitaan hallituksen jäsenet, joiden keskuudesta valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.
 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 11. Vuosikokous päättää edustajien valinnasta Vihreän liiton varsinaisiin kokouksiin tai halutessaan jättää valinnan hallituksen tehtäväksi.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti tai sähköisesti vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.